top of page

Навчання у воєнний час

Education  in a state of war

Зараз, у важкий для нашої країни час, справа кожного українця — робите все можливе задля нашої перемоги, підтримки суспільства та уникнення найгірших наслідків бойових дій. Діти — майбутнє України і забезпечення їх безпеки, психологічна підтримка та  надання можливості отримувати якісну освіту — одне з ключових завдань дорослих зараз.
Today, in this critical time for our country, the responsibility of each Ukrainian is to do everything possible for our victory, to support society and avoid the worst consequences of the invasion's military activity. Children are the future of Ukraine, and ensuring their safety, emotionally supporting them, and creating opportunities for them to get a quality education  -  this is one of adult Ukrainians' key tasks today.
Зараз, у важкий для нашої країни час, справа кожного українця — робите все можливе задля нашої перемоги, підтримки суспільства та уникнення найгірших наслідків бойових дій. Діти — майбутнє України і забезпечення їх безпеки, психологічна підтримка та  надання можливості отримувати якісну освіту — одне з ключових завдань дорослих зараз.
Today, in this critical time for our country, the responsibility of each Ukrainian is to do everything possible for our victory, to support society and avoid the worst consequences of the invasion's military activity. Children are the future of Ukraine, and ensuring their safety, emotionally supporting them, and creating opportunities for them to get a quality education  -  this is one of adult Ukrainians' key tasks today.
Зараз, у важкий для нашої країни час, справа кожного українця — робите все можливе задля нашої перемоги, підтримки суспільства та уникнення найгірших наслідків бойових дій. Діти — майбутнє України і забезпечення їх безпеки, психологічна підтримка та  надання можливості отримувати якісну освіту — одне з ключових завдань дорослих зараз.


Ми розуміємо як важливо для наших учнів у цей складний період відчувати підтримку, бачити своїх вчителів,  шкільних друзів, спілкуватися у звичному колі та подовжувати процес навчання, тому й приділяємо велику увагу процесу онлайн навчання для наших учнів та його якості. Зараз навчальний процес у школі організовано в онлайн форматі та форматі офлайн.
Today, in this critical time for our country, the responsibility of each Ukrainian is to do everything possible for our victory, to support society and avoid the worst consequences of the invasion's military activity. Children are the future of Ukraine, and ensuring their safety, emotionally supporting them, and creating opportunities for them to get a quality education  -  this is one of adult Ukrainians' key tasks today.

We understand how important it is for our pupils, in this difficult time, to feel support, to have a chance to see their school friends, communicate in the usual circle of friends and to continue the education process. That's why we place a large focus of the office education process and of its quality. The educational process  in SCHOOL “GRAVITY” is now organized online and offline.
15war.jpeg
1war.jpeg
16war.jpeg
Онлайн навчання організовано шляхом проведення онлайн уроків на платформі Discord, яку ми обрали як найзручнішу. У віртуальні кімнати для навчання кожного класу завантажені усі необхідні підручники, що значно спрощує процес навчання, враховуючи те, що більшість учнів, залишаючи свої домівки не мали можливості взяти з собою підручники. Також до віртуальних кімнат додаються інтерактивні матеріали уроків, створені вчителями.
Навчання проводяться за стабільним розкладом, яке розміщено у шкільних чатах, до освітнього процесу  залучені усі вчителі школи, а також шкільні психологи, робота яких зараз має дуже велике значення.

Оnline learning process is held by conducting online lessons on the Discord platform. All the necessary textbooks have already been uploaded to the virtual classrooms, setup for each class. This greatly simplifies the learning process, given that most students were not able to take textbooks with them when leaving home. Interactive lesson materials created by teachers are also added to the virtual lessons.

 
Education continues according to a standard schedule. All the teachers of the school take part in those prices. This includes the school psychologists, whose job now has a crucial function.
17war.jpeg
12war.jpeg
3war.jpeg
7war.jpeg
На сьогодні майже усі учні, родини яких знаходяться в Україні або у різних країнах світу, залучені до онлайн навчання. Вчителі підтримують постійний зв'язок з учнями та їх батьками, також ми запрошуємо приєднатися до нас нас усіх школярів з України, хто цього потребує.
Today, almost all students whose families are in Ukraine or abroad are connected to online learning. Teachers of the school keep in touch with all students and their parents, and now we incur all Ukrainian pupils to join us in online studies. Ensuring the education process oblige is very important for our pupils, which reside in Ukraine or abroad. Now they are anxiously waiting for their meeting with classmates and teachers online.
6war.jpeg
Також, завдяки підтримці литовської організації Domus Solis та  волонтерів ми організували роботу частини школи у Литві, м. Вільнюсі, де школа Гравітація знайшла наш другий дім у приватній школі Вільнюса. Зараз у Вільнюсі працює частина педагогічного колективу школи та навчаються біля 40% наших учнів, які тимчасово переїхали до Литви у супроводі батьків, або вчителів школи.
5war.jpeg
Additionally, thanks to the support of Lithuanian volunteers, we organized the work of part of the school in Lithuania, Vilnius, where SCHOOL “GRAVITY”  found our second home in a private school in Vilnius to continue the education process for  children and teachers in a safe environment. Currently, there are many teachers employed, and about 40% of our students study there. They have temporarily moved to Lithuania accompanied by their parents or teachers. Training is conducted according to the programs of the Ukrainian school with the integration of Lithuanian programs. We are also joined by other Ukrainian schoolchildren whose families ended up in Lithuania as military refugees. Currently, the school in Vilnius has about 150 students, the number of which is constantly increasing - every day we receive up to 20 applications.
2war.jpeg
13war.jpeg
14war.jpeg
9war.jpeg
8war.jpeg
4war.jpeg
10war.jpeg
11war.jpeg
7war.jpeg
bottom of page