top of page
background copy.jpg
presentation logo-3.png

ФОРМА ЗАПИСУ НА 2024-2025
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

CHARKIVO MOKYKLA GRAVITACIJA

 • Українська школа акредитована у Литві.

 • Акредитована Cambridge International School.

 • Європейська система навчання.

 • Атестат українського та європейського зразку.

 • Білінгвальні класи з навчанням англійською та українською мовами.

 • Литовська щодня.

 • Участь у міжнародних проєктах та програмах обміну.

 • Підготовка до вступу у найкращі університети Європи.

 • Харизматичні, досвідчені, креативні та закохані у свою справу вчителі.

 • Тепла, творча атмосфера дружби та психологічної підтримки, яка мотивує до навчання та особистісного розвитку.

Mildos g. 6, Vilnius

 • Mokykla registruota Lietuvoje (Vilniuje).

 • Mokymasis ukrainiečių kalba pagal Ukrainoje akredituotą mokslo programą, papildomai mokantis lietuvių kalbą ir Lietuvos istoriją.

 • Anglų kalbos pamokos pagal Cambridge English for Schools sistemą - 6 kartus per savaitę.

 • Studijų profiliai 8–10 klasėse: matematika, chemija, biologija

Mildos g. 6, Vilnius

 • Accredited Ukrainian school - we provide the Ukrainian curriculum recognized by the Ukrainian Ministry of Education and Science.

 • Accredited Cambridge International School

 • European education system

 • Ukrainian and European diploma

 • Bilingual classes

 • Daily Lithuanian language classes

 • International projects and exchange programs

 • Preparation for Top European universities

 • Charismatic, experienced and creative teachers

 • Warm, supportive and motivating environment, which motivated for studies and self improvement.

Mildos g. 6, Vilnius

GRAVITY TEAM

hubotiya.jpg

Тетяна Немна

Вчителька музичного мистецтва

..

 • Facebook
 • Instagram

НАШІ ПЕРЕВАГИ

Високоякісна освіта: Ми пропонуємо навчальні програми, які відповідають найвищим стандартам і готують учнів до успішного вступу до найкращих університетів світу. 60% предметів викладаються англійською мовою.

High-quality education - we provide academic programs that meet the highest standards and prepare students for entry into the world's top universities. 

60% of subjects are taught in English.

Cambridge Pathway: Ми використовуємо структурований підхід Cambridge Pathway, що забезпечує безперервну освіту з 13 до 17 років.

Cambridge pathway - we utilize the structured Cambridge Pathway approach, ensuring a seamless educational journey from ages 13 to 17.

Міжнародне визнання: Наша школа пропонує програми Сambridge Secondary та Cambridge IGCSE, які визнаються університетами та роботодавцями по всьому світу.

International recognition - our school offers Cambridge Secondary and Cambridge IGCSE programs, recognized by universities and employers worldwide.

Індивідуальний підхід: Ми дотримуємося принципів індивідуального навчання, характерних для Cambridge Assessment International Education

Individualized approach - we adhere to the individualized learning principles of Cambridge Assessment International Education, providing students with the support they need to develop their strengths and overcome challenges.

 Business освіта: Розвиток підприємницького мислення, участь в проектах Junior Achievement. 

Business education to develop entrepreneurial thinking, participate in Junior Achievement projects.

 Безпечне та комфортне середовище: Ми забезпечуємо учням безпечне та комфортне середовище в самому центрі старовинного Вільнюса, де вони можуть вчитися та розвиватися.

Safe and comfortable environment - we provide students with a safe and comfortable environment in the heart of historic Vilnius, where they can learn and grow.

Міжнародні проекти: Учні школи приймають участь в міжнародних освітніх проектах та знайомляться з найкращими світовими практиками 

International projects - school students participate in international educational projects and get acquainted with the best world practices

Зручне розташування: Наша школа розташована в центрі старовинного Вільнюса, що дає учням можливість легко дістатися до будь-якої точки міста.

Convenient location - our school is located in the center of historic Vilnius, giving students easy access to any part of the city.

photo_2022-09-01_14-03-07.jpg

Харківська Гравітація отримала литовське ім'я VšĮ "Charkivo mokykla Gravitacija" 26 серпня 2022 завдяки підтримці юридичної компанії CEE Attorneys. 1 вересня ми почали навчальний рік у Вільнюсі за адресою: Paneriu gatve, 26.

Можна сказати - Гравітація перегорнула нову сторінку власної історії на шляху, де головною метою є щасливе дитинство та якісна освіта дітей, які є майбутнім нашої України.

Далі ми розповімо, як починалась наша історія у Литві і історії людей, які її створювали.

___

2022 - 08 - 26 d., padedant advokatų profesinei bendrijai "CEE Attorneys", Charkovo mokykla Gravitacija įgijo savo lietuviškąjį pavadinimą VŠĮ "Charkivo mokykla Gravitacija". 2022 m. rugsėjo 1-ąją mokslo metus padėjome Vilniuje, Panerių g. 26. Taip "Gravitacija" atvertė naująjį savo istorijos puslapį, kuriame pagrindinis tikslas - laiminga vaikystė ir aukštų standartų išsilavinimas. Mūsų vaikai - tai Ukrainos ateitis. Toliau - apie tai, kaip pradėjome savo kelią Lietuvoje ir pasakojimai apie žmones, kuriuos sutikome čia

Наша історія

Mūsų istorija

Декілька моментів нашого щасливого життя до війни

Mūsų laimingo gyvenimo akimirkos prieš karą

A few moments from our happy life before the war

Photo-505.jpg
3szpK3SN86Z-JOleqeZl3.jpg
Photo-484.jpg
okFX_ATYY20mDhQdLu0jy.jpg
Photo-266.jpg
Photo-433.jpg

...після 24 лютого 2022

...po 2022 m. vasario 24

...after February 24, 2022

photo_2022-06-02_23-03-22.jpg
photo_2022-10-23_11-37-15.jpg
photo_2022-06-02_22-46-19.jpg

Початок онлайн навчання

Internetinių mokymų pradžia 

photo_2022-10-24_00-09-16.jpg

У перші тижні війни Харків залишили майже усі родини наших учнів. На початку березня в школі почались онлайн заняття й це показало як важливо у важкі часи дітям буди разом й відчувати підтримку друзів та вчителів

photo_2022-10-24_00-09-15 (2).jpg

Pirmosiomis karo savaitėmis beveik visos mūsų mokinių šeimos paliko Charkovą. Kovo pradžioje mokykloje prasidėjo internetinės pamokos ir tai parodė, kaip svarbu vaikams būti kartu ir jausti draugų bei mokytojų palaikymą sunkiais laikais.

photo_2022-10-23_11-37-16.jpg

During the first weeks of the war, most of our pupils' families left Kharkiv. In the beginning of March, the school resumed lessons online, and this precious time showed how important it is in difficult times for the children to be together, and to feel the story of their friends and teachers

photo_2022-10-23_18-05-53.jpg

... коли ми виїжджали з Харкова до Вільнюса, було дивне почуття, воно було схоже на дереалізацію. Ніби все що відбувається-тривалий сон. Ми були втомлені і розуміння, що скоро ми опинимося в безпечному і спокійному місці надавало сил. Але все ж більше всього на світі ми мріяли опинитися вдома

Софія, учениця 11 класу

photo_2022-10-23_18-06-56.jpg

.... kai iš Charkovo išvažiavome į Vilnių, buvo keistas jausmas, tai buvo kaip derealizacija. Tarsi viskas, kas vyksta, būtų ilga svajonė. Buvome pavargę, o supratimas, kad greitai atsidursime saugioje ir ramioje vietoje, suteikė jėgų. Tačiau labiau už viską pasaulyje svajojome būti namuose

Sofija, 11 klasės mokinė

photo_2022-10-24_00-09-14.jpg

... when we left from Kharkiv to Vilnius, we had a strange feeling, as if everything happening wasn't real. We couldn't help feeling that the events unfolding were just a long, bad dream. We were tired, and the thought that soon we would be in a safe and calm place gave us strength. But more than anything else in the world - we dreamed of the day we could return home.

Sofia, 11th grade student

З Харкова до Вільнюсу

.... На початку березня 2022 стало зрозуміло, що залишатися в Україні небезпечно й ми вирішили шукати безпечне місце у Европі, щоб продовжити навчання. Ми шукали скрізь місце, де наша школа буде працювати, й отримавши відповідь “так, це можливо у нас у Литві” від литовської волонтерської організації Domus Solis, вирішили їхати до Вільнюсу. Ми знайшли автобус і, збираючі родини наших учнв по всій Україні, вирушили у путь.

Evakuojantis iš Charkovo į Vilnių

....2022 metų kovo pradžioje paaiškėjo, kad Ukrainoje būti pavojinga ir nusprendėme toliau mokytis saugios vietos Europoje. Visur ieškojome vietos, kur dirbtų mūsų mokykla, ir gavę Lietuvos savanorių organizacijos „Domus Solis“ atsakymą „taip, čia Lietuvoje galima“, nusprendėme vykti į Vilnių. Susiradome autobusą ir, surinkę savo mokinių šeimas iš visos Ukrainos, pajudėjome.

From Kharkiv to Vilnius

....іn the beginning of a March 2022, it became clear that staying in Ukraine was unsafe, and we decided to search for a safe place in Europe, to continue education. We searched everywhere for a place, where our school could continue operations, and having received the answer "yes, it's possible in Lithuania" from the Lithuanian volunteer organization "Domus Solis", we set out to Vilnius. We found a bus and, gathering the families of our students from all over Ukraine, set off.

Початок навчання у Литві

.... Ми ніколи не забудемо як тепло зустрів нас Вільнюс і то як нас вразила доброта та єдність литовського народу. Велика кількість волонтерів допомагали школі та її родинам на кожному нашому кроці.  18 березня ми приїхали до Литви, а вже 22.03 ми почали навчання у приміщенні приватної школи Вільнюса "Varnų sala"...

Studijų pradžia Lietuvoje

 

...... Vilnius mus priėmė neįtikėtinai nuoširdžiai, niekada nepamiršime čia sutiktų žmonių gerumo ir vienybės, savanorių pagalbos mokyklai ir mūsų mokinių šeimoms. 2022 m. kovo 18 d. atvykę į Lietuvą, jau kovo 22 - ąją mokslą pradėjome privačios mokyklos patalpose Vilniuje  „Varnų sala“...

Початок навчання у Литві

.

photo_2022-10-24_00-09-11.jpg
photo_2022-10-24_00-09-12.jpg
JW3A5425.jpg

Школа жила і працювала завдяки неймовірній підтримці волонтерів, Мерії м. Вільнюс, меценатам школи, Університету Миколаса Ремериса, Посольства України у Литві та Українському центру у Литві.

Mokykla veikė neįtikėtinomis Vilniaus m. savivaldybės, M. Riomerio Universiteto, Ukrainos ambasados Lietuvoje, Ukrainos kultūros centro Lietuvoje, rėmėjų ir savanorių, pastangomis.

The school lived and worked thanks to the incredible support of volunteers, the Municipality of Vilnius, patrons of the school, Mykolos Romeris University, the Embassy of Ukraine in Lithuania and the Ukrainian Center in Lithuania.

photo_2022-10-24_01-25-36 (2).jpg

Кожному з нас для відновлення нормального стану важливо проговорити своє 24 лютого та після. Проговорюючи та відновлюючи всі деталі, ми допомагаємо нашій голові зробити правильні висновки. 
Наш перший тиждень у бомбосховищи давав мені якусь впевненість в тому, що є певний рівень безпеки і ми зможемо пересидіти всі жахіття. Коли полетіли винищувачі, ми сіли в автівки та повезли дітей до кордону. По дорозі сталось диво, наша Катя вигадала вивезти школу в безпечне місце і здійснила це. Казкову історію організації школи у Вільнюсі вдалось втілити в життя завдяки величезній підтримці литовського народу.
Ми віримо, що зовсім скоро ми повернемось додому. І ми віримо в те, що діти, які не чують та не бачать жахіть війни, мають величезний шанс стати щасливими громадянами своєї дивовижної України.

Анна, мама 3х учнів школи 

photo_2022-10-24_01-25-36 (3).jpg

Mums kiekvienam yra svarbu nepamiršti 2022 m. vasario 24-os,  išsaugoti ją atmintyje ir susidaryti įvertinimą to, kas įvyko. 

Aptardami ir nagrinėdami visas aplinkybes ir smulkmenas, padedame sau padaryti teisingas išvadas. Pirmoji savaitė, praleista slėptuvėje nuo bombų, suteikė mums šiek tiek vilties, kad įmanomas nors kažkoks saugumas ir kad galėsime išgyventi. Kai ėmė skraidyti kariniai naikintuvai, išvežėme vaikus į šalies pasienio zoną. Kelyje link pasienio mūsų mokyklos direktorė Ekaterina pranešė, kad įvyko stebuklas: atsirado galimybė visai mokyklai vykti į saugią vietą. Mes tai padarėme - išvykome į Vilnių. Pasakiška mokyklos persikėlimo į Vilnių istorija tapo įmanoma didžiulės Lietuvos žmonių paramos dėka. Tikime, kad mūsų vaikai, nematydami ir negirdėdami karo siaubo, turi puikią galimybę tapti laimingais Ukrainos piliečiais. Visi tikime, kad greitai galėsime grįžti namo.

Anna, 3 mokyklos mokinių mama

JW3A7767.jpg

It is important for each of us to reflect on and share our stories of February 24 and after, in order to restore a stable inner state. By talking and reconstructing all the details, we help our minds to draw the right conclusions.
Our first week in the bomb shelter gave me some confidence that there was some level of security and that we would be able to survive all the horrors. When the fighter jets flew overhead, we jumped into our cars and took the children to the border. A miracle happened on the way, our Kate came up with the idea of   taking the school to a safe place and did it. The amazing story of the organization of the school in Vilnius was brought to life thanks to the great support of the Lithuanian people.
We believe that very soon we will return home. And we believe that the children who do not personally encounter the horrors of war have a great chance to become happy citizens of their amazing Ukraine.

Anna, mother of 3 school students

Свято останнього дзвоника ми проводили 3 червня в Університеті Миколаса Ремериса, де на той час навчались старші класи школи. За 2 місяця кількість наших учнів збільшилась с 80 до 250 завдяки дітям з усієї України, які втекли від війни до Вільнюсу

2022 m. birželio 3 d. paskutinį skambutį mūsų mokyklos abiturentai šventė M. Riomerio Universitete. Tuo metu čia mokėsi vyresniosios mūsų mokyklos klasės. Vos per du mėnesius mūsų mokyklos mokinių skaičius išaugo nuo 80 iki 250. Tai visos Ukrainos vaikai, bėgantys nuo karo į Vilnių.

...

JW3A7749.jpg

В березні цього року я забрала своїх четвертих дітей та виїхала з Харкова на захід країни. До російського вторгнення троє з дітей були щасливими учнями школи «Гравітація».

Старша донька мала закінчити 11 клас і поступати до ВУЗу, менші в початковій школі.

Як бути далі та чи безпечно залишатися там, де тимчасово опинилися, не мала й гадки. Коли в шкільному чаті прочитала оголошення, що наша школа збирається до Вільнюсу, одразу почала збирати родину до нового переїзду.

Переїзд на автобусах, місце поселення сімей з учнями та шкільне приміщення організували настільки швидко, що це досі виглядає неймовірною історією. 

Після приїзду діти швидко приступили до занять і навздогнали пропущені теми. В 11 класі тривала підготовка вже не до ЗНО, а до мультитесту як виключення для випускників 2022 року. 

Пишаюсь, що моя випускниця не тільки здала мультитест на високі бали, а ще й склала дуже непрості іспити до Вільнюскої академії іскуств та дизайну. Академія входить до десятки кращих вишів Європи за своїм напрямком. 

За кількістю набраних балів Катя отримала третє місце в загальному заліку серед майже ста абітурієнтів. До того ж, співбесіда як частина іспиту проходила англійською мовою. В результаті Катя виявилася єдиною іноземною студенткою на факультеті промислового дизайну. Весь курс лекцій та практичних занятть — на англійській мові. І тричі на тиждень донька відвідує курси литовської мови. 

Без сильної шкільної підготовки ця історія просто не була б можливою. Зараз в школі двоє з моїх діточок, і я спокійна за рівень їх знаннь, бо вони в рідній Гравітації та з улюбленими вчителями.

Дуже дякую школі, що діти вчаться в безпечному місці і мають можливість спокійно зростати, мріяти про перемогу та вступати до кращих ВУЗів, щоб потім повернутись додому і збудувати краще майбутнє для нашої України.

Наталія, мати 3 учнів школи

JW3A7851 (1).jpg

Мokyklai pradėjus dirbti Vilniuje, vaikai greitai užpildė praleistų pamokų spragas. 11-tų klasių moksleiviai spėjo rimtai pasiruošti baigiamiesiems 2022 m. Ukrainos valstybiniams abitūros egzaminams. 

Nepaprastai džiaugiamės. kad mūsų abiturientai buvo įvertinti aukštais balais, taip pat - išlaikyti labai sunkūs egzaminai Vilniaus dailės ir dizaino akademijoje, patenkančioje į dešimtuką geriausių savo srities universitetų Europoje.

Mūsų abiturientė Katya bendrojoje įskaitoje užėmė trečią vietą iš beveik šimto dalyvių. Egzaminas žodžiu vyko anglų kalba. Katya tapo Pramoninio dizaino fakulteto studente, kuriame paskaitos vyksta anglų kalba. Tris kartus per savaitę  Katya lanko lietuvių kalbos kursus.

Didžiuojamės, kad stiprus mokymas mokykloje, Katyos sėkmės istoriją padarė įmanoma. 
Šiuo metu mokykloje mokosi du mano vaikai. Esu tikra, kad vaikų žinių lygis bus aukštas, nes jie mokosi savo "Gravitacijoje" pas savo mėgstamus ir aukštai kvalifikuotus mokytojus.

Esu dėkinga mokyklai, kad vaikai mokosi saugiai, kad turi galimybę ramiai augti ir svajoti apie Ukrainos pergalę, patekti į geriausius universitetus. Tikimės, vaikai grįš namo ir kurs gerąją mūsų Ukrainos ateitį kartu.

Natalija, 3 mokinių mama

JW3A7854.jpg

Іn March this year, I took my four children and left Kharkiv for the West of the country. Before the Russian invasion, three of the children were happy students at the Gravitation school.

The eldest daughter was about to finish the 11th grade and enter university, the younger daughter was in elementary school.

I had no idea how to proceed and whether it was safe to stay where I was temporarily located. When I read the announcement in the school chat that our school was going to Vilnius, I immediately began preparing my family for the move.

The relocation by buses, the accommodation of families with students and the school premises were organized so quickly that it still seems like an incredible story.

Upon arrival, the children quickly resumed classes and caught up on the topics missed. In the 11th grade, there was an extensive preparation not for the external examination, but for the multi-test, which was a solution, introduced under the circumstances, for the graduates of 2022.

I am proud that my high school graduate not only passed the multitest with high scores, but also passed the very difficult exams for the Vilnius Academy of Arts and Design. The Academy is among the top ten universities in Europe in its field.

According to the number of points scored, Katya took third place in the overall standings among almost a hundred applicants. In addition, the entry interview was conducted in English. As a result, Katya was the only foreign student at the Faculty of Industrial Design. The entire course of lectures and practical classes is held in English. And three times a week, my daughter attends Lithuanian language courses.

Without strong school proration, this story simply would not be possible. Now two of my children are in school, and I am confident in their level of knowledge, because they are in their native Gravitation and with their favorite teachers.

I am very grateful to the school that the children study in a safe place and have the opportunity to grow without fear, to dream of victory and enter the best universities, so that later they can return home and build a better future for our Ukraine.

Natalia, mother of 3 school students

2 липня випускники "Гравітації" отримали атестати про загальну середню освіту України на сцені Українського центру та станцювали свій випускний вальс, про який так мріяли. Усі успішно здали державні випускні іспити України та зараз продовжують своє навчання у навчальних закладах Европи та України.

Bendrojo viduriniojo išsilavinimo atestatai mūsų mokyklos absolventams buvo įteikti 2022 m. liepos 2 d. Ukrainos kultūros centre Vilniuje. Nuostabioje scenoje mes šokome ilgai lauktąjį ir išsvajotąjį išleistuvių valsą. Visi "Gravitacija" absolventai sėkmingai išlaikė valstybinius baigiamuosius Ukrainos egzaminus ir tęsia studijas Europos ir Ukrainos švietimo įstaigose šiuo metu. Linkime jiems kuo didžiausios sėkmės gyvenime

...

IMG_1786.jpg

... 24 лютого заняття в школі відмінили. І на четвер, і на п'ятницю, і, звісно, у вихідні також. Залишатися в Харкові дітям було вкрай небезпечно. Хто міг, виїжджав машинами, хто не міг - намагалися виїхати іншим транспортом. Дирекція "Гравітації" створила чат для батьків, де вчителі та адміністрація допомагали з евакуацією родин, координувати дії і намагалися організувати не лише навчальний процес, а й допомогти у більш побутових питаннях. Коли вдалося відновити шкільні заняття в Zoom, радості дітей не було меж. Звісно, це вже не були звичайні шкільні уроки, радше, спілкування з учителями про все навколо, нагальна і потужна підтримка саме від дорослих, з якими можна спілкуватися без остраху і осуду, "на рівних".
За два тижні стало зрозуміло, що швидко відновити шкільне життя, яким воно має бути, в нашому місті не вдасться. Катя (Катерина Вікторівна) повідомила в чаті, що шукає можливість зробити це в іншому місці чи навіть в іншій країні. Ані хвилини ми не вагалися: старший син мав закінчити 11 клас, отримати атестат і скласти ЗНО. Він мріяв про вищу освіту в Австрії і вступ до медичного університету. В умовах війни це здавалося майже нереальним, але... 
Але все, що усім здається нереальним, не здається таким "Гравітації" 🙃 Вони змогли. 
І домовитися із закордонними партнерами, і евакуювати учнів з батьками, і налагодити освітній процес і саме наше життя в іншій країні. Врешті решт, "Гравітація", опинившись у Литві, приймала під своє крило дітей з усієї України: війна війною, а діти мають вчитися за партами та з учителями. На випускному атестати отримували втричі більше 11-класників, ніж навчалося в Харкові :) 
Мама однієї з випускниць казала мені: "Так дивно... Зазвичай діти ворожо сприймають новеньких, виступають проти когось, конкурують між собою. А тут їх стільки, і стільки різних, і усі вони... дружать!"  Так, крихітко, саме так, бо це - "Гравітація" 😉
Перше кохання, найвищій бал з математики на НМТ, подання заявки на вступ (де не останнім аргументом був заслужений атестат без 9-ток: лише 10 і 11), переїзд до Граца і вже самостійне студентське життя - таке літо 2022 року було б неможливим для Івана без нашої школи.

Ольга, мама 2х учнів школи 

IMG_1973.jpg

.... 

IMG_2039.jpg

... On February 24, school classes were canceled. And thereafter on Thursday, and on Friday, and, of course, on the weekend as well. It was extremely dangerous for the children to stay in Kharkiv. Those who could, left by car; those who could not - tried to leave by other means of transport. The "Gravitation" school faculty created a chat for parents, where teachers and administration helped with the evacuation of families, coordinated actions and tried to organize not only the educational process, but also help in more everyday matters. When it was possible to resume school classes in Zoom, the children's joy knew no bounds. Of course, these were no longer ordinary school lessons, rather, communication with teachers about everything unfolding, urgent and impactful support from adults, with whom the children could communicate without fear and judgment, "on equal terms".
In two weeks, it became clear that it will not be possible to quickly resume school life as we knew it in our city. Katya (Kateryna Viktorivna) communicated in the chat that she was looking for an opportunity to do so in another place or even in another country. We did not hesitate for a minute: our eldest son had to finish the 11th grade, get a certificate and pass the external examination. He dreamed of higher education in Austria and admission to a medical university. Under the conditions of war, it seemed almost unreal, but...
But everything that seems unreal to most people does not seem so to "Gravitation" 🙃 They were able to find a solution.
They negotiated with international partners, and evacuated students with their parents, adjusted the educational process, and accommodated us for life in another country. In Lithuania, "Gravitation" took children from all over Ukraine under its wing: war is war, and children should study at desks and with teachers. Three times more 11th-graders received their graduation certificates with "Gravitation", than those who began the school year in Kharkiv :)
The mother of one of the graduates told me: "It's so strange... Usually, children are reserved or even hostile to newcomers, they can rebel, or even compete with their peers. But here there are so many of them, and so many different ones, and they are all... friends!" Yes, that's right, because this is "Gravitation" 😉
First love, achieving the highest score in mathematics at the multi-subject test, submitting an application for admission (where a valid argument in favour of the student was a well-deserved high school diploma, with points over 9: only 10 and 11), moving to Graz and already leading an independent student life - such a summer of 2022 would have been impossible for Ivan without our school.

Natalia, mother of 2 school students

bottom of page